W mijającym tygodniu na drzwiach pracowni i gabinetów naszej szkoły pojawiły się kartki z podpisami w języku migowym a podczas długiej przerwy nauczycielka naszej szkoły Pani Aneta Zazulicz uczyła chętnych uczniów podstawowych zwrotów w języku migowym oraz alfabetu migowego. W środę 28 września we wszystkich klasach czwartych przeprowadzone zostały warsztaty z języka migowego, podczas których uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat sposobu funkcjonowania osób niesłyszących, poznać podstawowe zwroty grzecznościowe, nauczyć się alfabetu migowego oraz „przemigać” swoje imię.

Wszystko to w związku z Międzynarodowym Dniem Głuchych i Języka Migowego, który obchodzony jest w ostatnią niedzielę września już od 1958 r. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają. Z tej okazji warto przybliżyć kilka informacji o środowisku Głuchych.

Symbolem Głuchych jest motyl natomiast przyjętym kolorem symbolizującym Głuchych jest turkus – kolor zaufania, nadziei i wiary w siebie i innych ludzi.

Głuchoniemy jest to pojęcie przestarzałe i obraźliwe. Głusi są pozbawieni zmysłu słuchu, ale nie są niemi, ponieważ mają swój język, a jest nim JĘZYK MIGOWY.

Polski język migowy (PJM) jest to naturalny język Głuchych, który przechodził z pokolenia na pokolenie. Jest to język wizualno – przestrzenny, a więc przez sprawny zmysł, jakim jest wzrok, dziecko nabywa go szybko i naturalnie.

Głuchy przez duże G oznacza przynależność do mniejszości językowo – kulturowej. Społeczność ta ma własną historię, kulturę i swój język. Głusi są dumni ze swej tożsamości.

Na świecie, według danych szacunkowych, problemy ze słuchem ma 500 mln osób, z czego w Polsce jest ich ok. 900 tysięcy. W świecie ludzi słyszących dostęp do codziennych informacji stanowi dla nich często ogromną barierę. Najdotkliwsze bywa jednak poczucie wyobcowania spowodowane brakiem normalnego kontaktu z ludźmi słyszącymi dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu popularyzację języka migowego, aby osoby niesłyszące mogły pełniej korzystać z życia. Im więcej ludzi nauczy się migać, tym osoby głuche będą czuć się mniej wyalienowane w społeczeństwie.
https://www.youtube.com/watch?v=V-95vKiiiXQ
https://www.youtube.com/watch?v=0KqQZyrPYQg
https://www.youtube.com/watch?v=Afw8k

Organizatorzy dnia głuchych: A. Paryga, E.Maślak, A.Zazulicz, D.Górecka-Bazylewicz, Magdalena Stabryła
Tekst :Anna Paryga