Nadszedł długo wyczekiwany czas radości i czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach pracy – WAKACJE! 

 W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla Po dziesięciu miesiącach nauki uczniowie otrzymali świadectwa szkolne, a wraz z nimi promocję do kolejnych klas.

Podczas uroczystego apelu towarzyszył sztandar i odśpiewanie hymnów. W swoim przemówieniu pan dyrektor pogratulował uczniom wszystkich sukcesów oraz podzię

kował im za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu zdolności i talentów oraz odkrywaniu tego co nie odkryte. Słowa podziękowania skierował również do rodziców, dziękując im  za codzienne wspieranie swoich dzieci oraz za współpracę, za zaangażowanie i wszelkie działania na rzecz szkoły.

Nie zabrakło podziękowań dla grona pedagogicznego oraz pracowników Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. za dbałość zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły wraz z wychowawcami klas wręczyli uczniom, wyróżniającym się w nauce nagrody.

 Już tradycyjnie w klasach I za swoje całoroczne zaangażowanie wszyscy uczniowie otrzymują nagrody , w klasach II – III nagrody otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i ich zachowanie było wzorowe (50 uczniów!), w klasach IV – VII nagrody wręczono uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem (115 uczniów!).

Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego mieli 100% frekwencję (Zapołoch Jagoda – kl.2c, Czopor Maja – kl.5a, Rabicka Gabriela – kl.5a), w każdej z grup wiekowych wręczono nagrody w konkursie „Aktywny Uczeń”. Uczniowski Klub Sportowy, przyznał 4 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, w grupie uczniów klas I – VII nagrodę otrzymała Bianka Bluj (kl.4b) i Dawid Kogut (kl.7c).

Nagrodzenie, tak dużej liczby uczniów było możliwe dzięki Radzie Rodziców, która ufundowała wszystkie nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.

Życzymy Wszystkim udanego, pełnego słońca i radości wypoczynku.