Uroczystość ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów klas ósmych odbyła się w naszej szkole w dniu 23 czerwca 2022r.

Po części oficjalnej, dyrektor wręczył nagrody absolwentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki, a ich rodzicom – listy gratulacyjne.
Nagrody otrzymali także finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Przyznane zostały tytuły: Ucznia Roku i Absolwenta Roku oraz 3 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna, po której wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Na koniec odbyła się pożegnalna dyskoteka.