Poniżej publikujemy szkolny zestaw podręczników dla klas I-VIII obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023. Informujemy jednocześnie, że podręczniki zapewnia bezpłatnie szkoła z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2022/07/SZKOLNY-ZESTAW-PODRECZNIKOW-202223.pdf