Informujemy, że odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w dniu 8 lipca 2022 r w godzina od 7.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły. Jeżeli zaświadczenia nie może odebrać osobiście uczeń lub jego opiekun prawny, może to zrobić wyłączenie osoba posiadającą stosowne upoważnienie.