Komunikat w sprawie zwrotu podręczników i sprzętu komputerowego
oraz dezynfekcji szafek ubraniowych

ZWROT PODRĘCZNIKÓW

  1. Zwrot książek i podręczników odbywa się w dniach 20 – 23 czerwca 2022r. według podanego harmonogramu.
  2. Osoba zwracająca podręczniki, w celu oceny stanu technicznego dokonuje ich prezentacji bibliotekarzowi. 
  3. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
  4. Uczeń jest zobowiązany  przygotować podręczniki: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, wyprostować pozaginane kartki Podręczniki powinny być zwracane w kompletach, bez: foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, pogiętych lub rozdartych kartek.

Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić (pozostałości kleju powodują, że kartki się sklejają i niszczą przy próbie rozdzielenia).

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, w szczególnych przypadkach prosimy o kontakt email (bibblioteka@sp2sanok.pl) lub  telefoniczny z sekretariatem.

Harmonogram zwrotu podręczników

20.06 – Poniedziałek – mała sala gimnastyczna (lustrzanka) wejście przez szatnię

8.00 – 8.45 – klasa – 8a

8.50 – 9.35 – klasa – 8e/7a

9.40 – 10.25 – klasa 6a/6b

10.40 – 11.25 – klasa – 4c

11.35 – 12.20– klasa -4a

12.30 – 13.15 – klasa 8d

13.25 – 14.10 – klasa 8c

21.06 – Wtorek – mała sala gimnastyczna (lustrzanka)

8.00 – 8.45 – klasa 1c

8.50 – 9.35 – klasa 3b

9.40 – 10.25 – klasa 3a/ 2a

10.40 – 11.25 – klasa  4b

11.35 – 12.20– klasa 5a

12.30 – 13.15 – klasa 5b

13.25 – 14.10 – klasa 7b

14.15 – 15.00– klasa 8b,

22.06 – Środa – mała sala gimnastyczna (lustrzanka)

8.00 – 8.45 – klasa 1a

8.50 – 9.35 – klasa 1b

9.40 – 10.25 – klasa – 2b/2c

10.40 – 11.25– klasa -4c

11.35 – 12.20 – klasa – 5c

12.30 – 13.15 – klasa – 6a

13.25 – 14.10 – klasa -7d

15.15 – 15.00 – klasa – 7c

czwartek – 23.06 od 11.30 do 16.00 (lustrzanka) – ostateczny termin zwrotu podręczników – dla uczniów, którzy z ważnych powodów (zdarzenia losowe np.: choroba) nie mogli zwrócić podręczników w wyznaczonym terminie.

SZAFKI UBRANIOWE

Podczas zwrotu podręczników uczniowie klas ósmych proszeni są o uregulowanie (u pana kierownika administracyjnego) spraw związanych z szafkami ubraniowymi.

Prosimy, by uczniowie klas II – VII  zabrali wszystkie rzeczy z szafek ubraniowych i “ksiażkowych” oraz  pozostawili  SZAFKI OTWARTE.

W czasie wakacji szafki będą DEZYNFEKOWANE.