Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły
Szanowni Rodzice,
kochani Uczniowie.

Miło jest mi poinformować całą społeczność szkolną o przyznaniu
Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku
środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Jest to niespotykane do tej pory wsparcie sięgające ponad
12000000 złotych
przeznaczone dla naszej placówki.

Dzięki podjęciu intensywnych działań zmierzających do urzeczywistnienia śmiałego pomysłu, budowy sali gimnastycznej i poprawy sytuacji lokalowej szkoły, a w szczególności zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych, otrzymaliśmy wsparcie Rady Rodziców naszej placówki, wielu klubów sportowych działających na terenie miasta, rad dzielnic Śródmieście oraz Dąbrówka, Radnych miasta Sanoka, a przede wszystkim władz miasta Sanoka na czele z wielkim orędownikiem „naszej sprawy”

Burmistrzem Tomaszem Matuszewskim.
Bardzo za to dziękuję.

Ujęcie naszej placówki w projekcie oraz pozyskanie pieniędzy przez Gminę Miasta Sanoka
z programu inwestyc
ji strategicznych Polski Ład,
ziści marzenie moje i moich poprzedników.
Powstanie nowoczesnej sali gimnastycznej oraz modernizacja szkoły i zwiększenie jej dostępności dla osób niepełnoprawnych, przyniesie wiele korzyści nie tylko naszym uczniom,
ale i całej społeczności Sanoka.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu,
a w szczególności
Burmistrzowi Miasta Sanoka
panu Tomaszowi Matuszewskiemu,

w imieniu całej społeczności
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

DZIĘKUJEMY.


Bartłomiej Mandzelowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku.