Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego w dniu 9 maja 2022 r. w godzinach od 17.00 do 18.00  odbędą się konsultacje indywidualne. W dniu tym dyżur pełnić będą w szkole (stacjonarnie) wszyscy nauczyciele.

Zapraszamy.