Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem: „Dom dla wszystkich stworzeń. Niepowtarzalna planeta, jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie”.

W naszej szkole z tej okazji panie: Elżbieta Wójcik, Barbara Burczyk i Mariola Sokół zorganizowały konkurs pt. „Dom dla organizmów” przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII. W ramach rywalizacji uczestnicy mieli stworzyć własny mini-ogródek w doniczce. Do wykonania kompozycji należało użyć wyłącznie naturalnych materiałów i żywych roślin oraz właściwie je opisać. Celem zadania było promowanie zachowań proekologicznych, poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością i oryginalnością w tworzeniu projektów, a wyłonienie zwycięzców nie było łatwym zadaniem. Ostatecznie o wynikach zadecydowało spełnienie wszystkich punktów regulaminu oraz pomysłowość w łączeniu materiałów.

Wyodrębniono kategorie i przyznano następujące miejsca:

1) klasy IV:

I Karolina Pietrycka

II Adam Kocaj

III Dominik Chojnacki/Leon Bryndza

2) klasy V-VI:

I Filip Lorenc/Kamil Drwięga

II Aleksander Libront/Tomasz Radwański

III Maja Bober/Gracjan Futyma

3) klasy VII-VIII:

I Karol Bernat/Martyna Łonyszyn

II Aleksander Paradiuk/Eryk Haduch

III Anna Oleniacz/Gabriela Jędrasik

Jako nagrodę dla wszystkich uczestników przyznano uwagę pozytywną oraz ocenę bardzo dobrą z wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: przyrody, biologii geografii lub chemii. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali ocenę celującą.

Nie każdy może posiadać ogród, ale jak udowodnili nasi uczniowie, każdy może stworzyć ogródek, choćby w doniczce.

Elżbieta Wójcik