Koordynatorzy Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla
uczniów i nauczycieli informują, że na Internetowej Platformie
Specjalistyczno – Doradczej jest dostępne poradnictwo dla uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Nowością jest dostępność poradnictwa psychologów z Ukrainy zarówno dla
uchodźców, jak i osób, które przyjęły uchodźców do domu.
Zasady zapisów na spotkania
Zgłoszenia do specjalisty można dokonać po wcześniejszym zalogowaniu się
na Platformie.
www.pwpp.uksw.edu.pl

Poniżej znajdują się nazwiska psychologów z Ukrainy, godziny spotkań i
obszar proponowanego poradnictwa.

Oleksander Tereshchenko – pedagog, mgr psychologii, MBA, certyfikowany
psycholog rodzinny
Wtorek: 13:00 – 15:00
Środa: 13:00 – 15:30
Obszar proponowanego poradnictwa:
– adaptacja i asymilacja dzieci uchodźców z Ukrainy w Polsce,
– relacje dzieci i rodziców w warunkach imigracji,
– przygotowanie nauczycieli do pracy z uwzględnieniem różnic kulturowych
i mentalnych oraz podobieństw dzieci z Ukrainy,
– poprawa samooceny poprzez tworzenie planów na przyszłość,
– pedagogiczne doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli,
– konflikt szkolny,
– komunikacja dzieci i dorosłych.

Maryna Doroshenko – pedagog, psycholog, dr PhD w dyscyplinie filologii
Poniedziałek 19:00 – 20:30
Środa 17:00 – 18:30
Piątek 15:00-16:30
Obszar proponowanego poradnictwa:
– pomoc psychologiczna w czasie wojny, – przezwyciężanie stanów
lękowych, praca z negatywnymi emocjami i procesami (strach, niepokój,
rozpacz, apatia, utrata sensu itp.),
– monitorowanie stanu psychicznego w warunkach wojny,
– przezwyciężanie zaburzeń stresu pourazowego,
– przezwyciężanie skutków traumy psychicznej,
– stabilizacja stanów emocjonalnych,
– adaptacja psychologiczna po przymusowej zmianie miejsca zamieszkania,
– pedagogiczne poradnictwo wychowawcze dla uczniów, studentów i
nauczycieli,
– skuteczna komunikacja.

Więcej informacji w linku