Zapraszamy na spotkania z Rodzicami, które odbędą się w formie tradycyjnej (w szkole), w następującym porządku:

25 kwietnia 2022 r. o godzinie 17.00
klasy – I-IV

26 kwietnia 2022 r.  o godzinie 17.00
klasy V-VIII

Harmonogram klas, w których odbędą się spotkania będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Informujemy, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w sali 29.

Serdecznie zapraszamy.