ZS2 to kolejna szkoła, którą mogli odwiedzić w ramach ,,Dni Otwartych Mechanika “ nasi uczniowie. Szkoła kształci uczniów na wielu kierunkach poszukiwanych na rynku pracy, zapewnia praktyki zawodowe często płatne, najlepsi uczniowie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych, gdzie dodatkowo doskonalą umiejętności zawodowe i językowe.  Placówki z którymi współpracuje szkoła chętnie zatrudniają absolwentów ZS2.