Miło nam poinformować, że nasz szkoła znalazła się w gronie szkół, których wnioski projektowe w ramach europejskiego programu Erasmus+ zostały zaakceptowane i otrzymały grant na ich realizację. Chcemy być szkołą uczącą i rozwijającą się, dostosowaną do potrzeb naszych uczniów i zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej. Dostrzegamy potrzebę podnoszenia naszych umiejętności cyfrowych w zakresie organizowania procesu nauczania w ciekawy i nowoczesny sposób. Na bazie tych założeń powstał projekt autorstwa Pani Edyty Michalak „Say YES to ICT tools – new technology in education”. Działania podejmowanie w ramach realizacji projektu opierać się będą na dwóch mobilnościach edukacyjnych, w których wezmą udział nauczyciele naszej szkoły:

  • udział w tygodniowym kursie There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” we Florencji (Europass Teacher Academy),

  • Job Shadowing – udział w obserwacji pracy nauczycieli z partnerskiej szkoły w Rumunii Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu”, Jassy.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

Wszystkie działania projektowe finansowane są ze środków Unii Europejskiej i będą bezpłatne dla uczestników.

Edyta Michalak