W każdy poniedziałek dyżur prawnika – specjalisty do spraw uchodźców i cudzoziemców*