Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego w dniu 14 marca 2022 r. w godzinach od 17.00 do 18.00  odbędą się konsultacje indywidualne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje odbędą się w formie zdalnej.
Proszę o wcześniejsze umówienie się z nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego.