Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę”. Jest to program opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który umożliwia wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” (w skrócie NWKP) została opracowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (w skrócie IPZIN) w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Projekt realizowany w klasach siódmych naszej szkoły przez IPZIN nosi tytuł: Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).

Koordynator programu: Jolanta Mitrzyk /pedagog szkolny/