Dyrektor Szkoły informuje.

W dniach od 1 do 25 lutego 2022 r do godz. 15.00
prowadzone są ZAPISY do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku
na rok szkolny 2022/2023 – (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły).

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2015 r. (siedmiolatki):
(uczniowie z obwodu)
załączniki do wypełnienia:
nr 1a -Karta zgłoszenia dziecka
nr 2 – Zgoda RODO (dla każdego Rodzica oddzielnie)
nr 3 – Karta aktywacji konta w dzienniku elektronicznym.

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

Taką samą dokumentację należy wypełnić w przypadku zapisu ucznia zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły i rozpoczynającego naukę w nowym roku szkolnym w dowolnej klasie.

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w dniach
od 1 do 4 lutego w godz. od 7.00 do 16.00
od 7 do 25 lutego w godz. od 7.00 do 15.00

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sanok.pl w zakładce rekrutacja.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły
uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie
od 1.03. 2022 r.do 18.03 2022 r. do godziny 15.00 oraz od 10 maja do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.
Przy zapisie dziecka należy wypełnić następujące załączniki (uczniowie spoza obwodu):
nr 1b -Wniosek o przyjęcie dziecka
nr 2 – Zgoda RODO (dla każdego Rodzica oddzielnie)
nr 3 – Karta aktywacji konta w dzienniku elektronicznym.

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w dniach
od 1 do 18 marca w godz. od 7.00 do 15.00

 

Wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sanok.pl w zakładce rekrutacja.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 (plik w formacie pdf)