Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w konkursie „Kangur Matematyczny”, który odbędzie się w dniu 17.03.2022r.
Każdy z uczestników otrzyma zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”.
Opłata za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika.
Do udziału w konkursie wymagana jest podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda na udział w konkursie i klauzula RODO.

Uczniowie klas 2 i 3 zgłaszają chęć udziału w konkursie do swojego wychowawcy do 27.01.2022.
Uczniowie klas IV – VIII zgłaszają chęć udziału do nauczyciela matematyki do 27.01.2022

Szkolny Koordynator Konkursu: Marzena Śliwińska

Link do strony domowej KONKURSU:
https://www.kangur-mat.pl

PLAKAT