Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2021/22, dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
W dniu tym dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku:
1. dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
2. dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców, rodzice uczniów klas I – III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej. Termin zgłoszeń upływa: 5 stycznia 2022 r.
W dniu 7 stycznia będzie możliwość skorzystania z obiadu. Odpłatność wynosi 5 zł. za 1 dzień. Wpłaty należy dokonać na konto świetlicy szkolnej dostępne na stronie internetowej szkoły.