Celem zwiększenia aktywności twórczej oraz skrócenia czasu spędzanego przed komputerem, uczniowie klas 5-8 otrzymali specjalne zadania z biologii. Najmłodsi z tej grupy wykonywali zielniki z liści drzew, szóstoklasiści – modele komórek zwierzęcych, uczniowie klas siódmych – modele narządów człowieka, a ósmych – modele DNA.

Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, ale przede wszystkim talentem plastycznym i technicznym. Zastosowali różne techniki, przez co zobaczyć można modele wykonane z masy solnej, styropianu, drewna, a nawet włóczki. Efekty ich pracy posłużyć mogą jako pomoc naukowa podczas lekcji biologii.