Wiadomości o świecie nie zdobywa się tylko w budynku szkolnym, ale również poprzez różnorodne wycieczki. Jedną z nich było wyjście do zaprzyjaźnionej biblioteki, w której uczniowie klas II a, b, c i III a mieli możliwość  obejrzenia licznych zbiorów książek dla dzieci, dowiedziały się  w jaki sposób są rozmieszczone na regałach. Zapoznały  się z zasadami korzystania z biblioteki – panie bibliotekarki wyjaśniły  uczniom,  co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem. Dzieci uczyły się, jak wyszukiwać książki przeznaczone dla nich. Na zakończenie spotkania pani bibliotekarka opowiedziała  o ciekawej pracy bibliotekarza.