Duchowny, harcerz, żołnierz oraz kapelan rodzin katyńskich, który sercem związany był z Sanokiem- ks. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Jego imieniem nazwany został niedawno Plac Harcerski.

To historyczna chwila, której towarzyszyły uroczystości w Sanockim Domu Kultury. Tam bowiem odbyła się sesja popularno-naukowa pt.,,Zdzisław Peszkowski – harcerz, żołnierz, kapłan”, w której wzięła udział delegacja naszej  szkoły. Sylwetkę księdza pokazał w  swoim wy kladzie dr hab. Witold Wasilewski z Instytutu Pamięci Narodowej. Przy okazji zostały także ogłoszone wyniki konkursu pt. „Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”. Sesja zakończyła się projekcją filmu biograficznego pt. „Mundur i sutanna”, dzięki któremu wszyscy mogli ujrzeć i usłyszeć ks. Peszkowskiego, co szczególnie ważne dla młodych Sanoczan, którzy już nie pamiętają duchownego.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu sanockiego, działacze społeczni i inicjatorzy wprowadzenia zmiany imienia Placu Harcerskiego:p. Krystyna Chowaniec, p.Halina Kurpińska, przedstawiciel Zarządu Fundacji Golgota Wschodu oraz młodzież z sanockich szkół.