Spotkania klas ósmych z pracownikami MCK w Sanoku

W pierwszych dniach października wszystkie klasy 8 w ramach doradztwa zawodowego zapoznały się z pracą Młodzieżowego Centrum Kariery w Sanoku. Jednostka prężnie działa w środowisku lokalnym pomagając młodzieży, osobom bezrobotnym, oraz nieaktywnym zawodowo w znalezieniu pracy czy też stażu. Organizuje spotkania z zakresu poradnictwa zawodowego, oraz bezpłatne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Przed młodzieżą klas ósmych stoją pierwsze trudne wybory szkół ponadpodstawowych i określenie ścieżki edukacyjno-zawodowej. Panie z MCK przygotowały lekcję dotyczącą motywacji, zaangażowania i chęci do nauki aby zwrócić uwagę i czujność naszych uczniów na osiąganie jak najwyższych wyników edukacyjnych.

Przedstawione zostały też zasady rekrutacji i progi punktowe do szkół ponadpodstawowych oraz ,,kalkulator do przeliczania punktów”.