Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2021/22, dni 14 i 15 października 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku:

  • dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  • dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców. Rodzice uczniów klas I – III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej. Termin zgłoszeń upływa: 12 października 2021r.
W dniach 14 i 15 października będzie możliwość skorzystania z obiadu. Odpłatność wynosi 5 zł. za 1 dzień. Wpłaty należy dokonać na konto świetlicy szkolnej dostępne na stronie internetowej szkoły.