W ostatnim tygodniu września odbyły się  wybory kandydatów do  Małego Samorządu Uczniowskiego. To ważny element szkolnego życia. Wychowawcy przeprowadzili wśród swoich uczniów pogadanki na temat wyborów, na których uczniowie dowiedzieli się czym jest samorządność, kto należy do samorządu szkolnego oraz jakie cechy powinni mieć kandydaci. Przypominano jednocześnie, że Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas młodszych, a wybrani są przedstawicielami klas.

Pierwszym etapem wyborów, były wybór przedstawicieli samorządów klasowych.

Drugi etap wyborów przeprowadzono na holu głównym szkoły. Kandydaci zaprezentowali swoje osoby na plakatach wyborczych, na których napisali o sobie, swoich zainteresowaniach,  a także o planach Małego Samorządu. Po kilku dniach namysłu uczniowie oddawali swoje głosy na kartach wyborczych, a następnie wrzucali je do urny.

W ostatnim etapie pod nadzorem komisji zliczono głosy i ogłoszono wyniki.

Mały Samorząd Uczniowski :

Przewodniczącą – Pola Ziarko – uczennica klasy trzeciej,

Zastępcą – Michał Twardy – uczeń klasy trzeciej

Skarbnik – Pola Andrzejewska uczennica klasy trzeciej

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu wyborów.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności szkolnej!

Aleksandra Zoszak – Piecuch

Małgorzata Krowiak

Justyna Harajda