Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą przekazane zdającym 9 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00. Proszę o osobisty odbiór przez uczniów.