Ponownie w naszej szkole dla uczniów klas 4-7 odbył się egzamin na kartę rowerową. Tym razem uczniowie po raz pierwszy zdawali część praktyczną na stadionie MOSIR „Wierchy” w Sanoku. Udostępnione zostało dla nich miasteczko ruchu drogowego, na którym  uczniowie musieli wykazać się dużą umiejętnością jazdy na rowerze po wyznaczonym torze. Zdającym towarzyszyło wiele emocji i ciekawych wrażeń. Oczywiście wcześniej na lekcjach techniki uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu ruchu drogowego, aby w przyszłości móc bezpiecznie jeździć rowerem po drogach publicznych. Sprawdzianem ich wiedzy był egzamin teoretyczny, na którym rozwiązywali test zawierający zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego. Kartę rowerową uzyskało 52 osoby.

Gratulujemy wszystkim zdania tego ważnego egzaminu

i życzymy szerokiej drogi J