ZWROT PODRĘCZNIKÓW

  1. Zwrot książek i podręczników odbywa się będzie w dniach od 21 do 24 czerwca 2021 r. według podanego harmonogramu.
  2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce.
  3. Osoba zwracająca podręczniki, w celu oceny stanu technicznego dokonuje ich prezentacji bibliotekarzowi.
  4. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
  5. Uczeń jest zobowiązany przygotować podręczniki: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, wyprostować pozaginane kartki.
  6. Podręczniki powinny być zwracane w kompletach, bez foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, pogiętych lub rozdartych kartek.
  7. Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić (pozostałości kleju powodują, że kartki się sklejają i niszczą przy próbie rozdzielenia).

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, w szczególnych przypadkach prosimy o kontakt email (bibblioteka@sp2sanok.pl) lub  telefoniczny z sekretariatem.

Harmonogram zwrotu podręczników

21.06 – Poniedziałek – mała sala gimnastyczna (lustrzanka)
8.00 – 8.45 – klasa 7b
8.50 – 9.35 – klasa 7c
9.40 – 10.25 – klasa 7a
10.40 – 11.25 – klasa 7d, 7e
11.35 – 12.20– klasa 6a
12.30 – 13.15 – klasa 6b
13.25 – 14.10 – klasa 8a, 8b

22.06 – Wtorek – mała sala gimnastyczna (lustrzanka)
8.00 – 8.45 – klasa 6c
8.50 – 9.35 – klasa 6d
9.40 – 10.25 – klasa 5a, 5b
10.40 – 11.25– klasa 4a
11.35 – 12.20 – klasa 4b
12.30 – 13.15 – klasa 8c, 8d
13.25 – 14.10 – klasa 8e

23.06 – Środa – mała sala gimnastyczna (lustrzanka)
8.00 – 8.45 – klasa 1a, 2c
8.50 – 9.35 – klasa 1b, 3a
9.40 – 10.25 – klasa 1c, 3c
10.40 – 11.25 – klasa 3b, 4c
11.35 – 12.20 – klasa 2a, 2b

24.06 – czwartek – mała sala gimnastyczna (lustrzanka)
11.00 – 16.00 – ostateczny termin dla uczniów, którzy nie zwrócili podręczników w wyznaczonym czasie!