Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR gromadzi w wielu krajach świata dzieci i młodzież w różnym wieku proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z sześciu grup wiekowych.  Uczestnicy  konkursu we wszystkich krajach otrzymują te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej.

Głównymi nagrodami w konkursie są zagraniczne i krajowe obozy matematyczne.

W bieżącym roku szkolnym odbyła się XXX edycja konkursu.

Ze względu na ograniczenia obowiązujące w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej było niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, organizatorzy przygotowali  jego wariant w formie zdalnej (elektronicznej – za pośrednictwem internetu).

Do konkursu zgłosiło się 56 uczniów naszej szkoły, a przystąpiło 51:
w kategorii Żaczek – 13, Maluch – 19, Beniamin – 9, Kadet – 10.

Wśród uczniów przystępujących do konkursu w formie stacjonarnej, w szkole (35) wynik bardzo dobry uzyskał:

Patryk Adamowski, 4b (kat. Maluch);

Wyróżnienia otrzymali:

* w kat. Maluch: Emil Sarama, 4b, Piotr Wójcik, 4b
* w kat. Beniamin: Bartosz Sarama, 6d
* w kat. Kadet: Martyna Łonyszyn, 7b, Milena Bonk, 8b

Do konkursu w formie zdalnej przystąpiło 16 uczniów.
Do wyróżnienia kwalifikują się:
Kacper Fedak, 2a (kat. Żaczek)
Mateusz Gagatko, 3a i Krzysztof Czech, 4b (kat. Maluch)

Szczegółowe wyniki wszystkich uczestników są do wglądu u Koordynatora Konkursu oraz:
* zdalna forma konkursu – opublikowane w Classroom,
* stacjonarna forma konkursu – dostępne u nauczycieli matematyki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.