Uwaga!

Konkurs dla klas VII (siódmych): Prezentacja multimedialna o Św. Kindze nadal trwa
Termin ostateczny odesłania prac: 28.05.2021
Prace konkursowe należy odsyłać na adres email: marzena.sliwinska@sp2sanok.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.