Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „SPORT W OBIEKTYWIE”

 REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

  • kształtowanie świadomości dotyczącej sportowego zdrowego trybu życia,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
  • prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii,
  • promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,

Przedmiot konkursu:

  • przedmiotem konkursu jest autorska fotografia ,krótki film,
  • zdjęcia, film powinny zostać zrobione na terenie obiektów rekreacyjno – sportowych (np. zielone siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska sportowe, orliki, szlaki turystyczne itd.),
  • na zdjęciu(filmie) może być ujęty sam obiekt jak również aktywność sportowa osób znajdujących się na tym obiekcie,
  • ocenie podlegają: pomysłowość wykonania zdjęcia filmu, ciekawa prezentacja obiektu, sposób promocji aktywnego spędzania czasu wolnego,

Prace konkursowe należy przesyłać do 04.06.2021 r. drogą mailową na adres:

judyta.barc@sp2sanok.pljoanna.piecuch@sp2sanok.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.