Dyżury pedagoga oraz psychologa szkolnego dla dzieci i rodziców potrzebujących wsparcia

poniedziałek – 15.00 – 17.00 – p. Jolanta Mitrzyk

wtorek 11.45 – 13.45 – p. p. Jolanta Mitrzyk

środa 11.30 – 13.30 – p. Anna Kukla

czwartek 11.30 – 13.30 – p. Anna Kukla

piątek 11.00 – 13.00 – p. Jolanta Mitrzyk