Drodzy uczniowie.

Już niebawem, po długiej przerwie, znów zasiądziecie w szkolnych ławkach. Wiemy, że powrót do szkoły nie dla wszystkich będzie łatwy. Jest w Was sporo obaw, niepokoju, a czasem nawet strachu. Ale wierzymy w to mocno, że po tak długim okresie rozłąki stęskniliście się za sobą, za swoimi nauczycielami oraz za Waszą szkołą. Cieszymy się, że znów będziemy mogli się spotkać.

Aby ten okres powrotu do normalności upłynął w sposób miły i bezstresowy, wspólnie z nauczycielami oraz po konsultacjach z rodzicami przygotowaliśmy program „Radosny powrót do szkoły”.

Program „Radosny powrót do szkoły”.

Do końca roku szkolnego w naszej szkole:

  • nie będziemy przeprowadzać sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek oraz testów,
  • nie będziemy wstawiać cząstkowych ocen niedostatecznych,
  • nie będziemy weryfikować wiedzy nabytej w okresie nauki zdalnej,
  • dajemy możliwość poprawy ocen w ustalonej wcześniej z nauczycielem formie,
  • nie będziemy sprawdzać zapisów w zeszytach oraz zeszytach ćwiczeń z okresu nauki zdalnej,
  • na lekcjach będziemy stosować metody i formy pracy sprzyjające integracji zespołu klasowego,
  • będziemy organizować wyjścia integrujące klasę,
  • w miarę możliwości zajęcia będziemy organizować na świeżym powietrzu,
  • na lekcjach wychowawczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, przeprowadzimy rozmowy na temat emocji, które towarzyszą dzieciom podczas powrotu do nauki stacjonarnej,
  • zorganizujemy dyżury pedagoga oraz psychologa szkolnego dla dzieci i rodziców potrzebujących wsparcia.

Do zobaczenia w szkole.
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Harmonogram nauki hybrydowej dla klas 4-8 w dniach od 17 do 28 maja 2021 r.

 

Data NAUKA STACJONARNA

(W SZKOLE)

NAUKA ZDALNA

(LEKCJE ONLINE
w domu)

17.05 2021 (poniedziałek) 8 abcde, 7abcde 4abc, 5ab, 6abcd
18.05 (wtorek) 8 abcde, 7abcde 4abc, 5ab, 6abcd
19.05 (środa) 8 abcde, 6abcd 4abc, 5ab, 7abcde
20.05 (czwartek) 8 abcde, 4abc, 5ab 7abcde, 6abcd
21.05 (piątek) 8 abcde, 4abc, 5ab 7abcde, 6abcd
24.05 (poniedziałek) 4abc, 5ab, 6abcd 7 abcde, 8 abcde
25.05 (wtorek) Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII)

26.05 (środa)
27.05 (czwartek)
28.05 (piątek) 6 abcd, 7abcde 4abc, 5 ab, 8 abcde