W minionym tygodniu uczniowie klasy 1a nabywali nowe wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce. Poprzez muzealne wycieczki online po polskich i zagranicznych muzeach zapoznali się z pojęciami: „malarstwo” i „artysta”. Jednak najlepiej uczyć się w działaniu, dlatego zainspirowani tematyką lekcji postanowili sami zamienić się w artystów – malarzy. Wykonali prace malowane na folii, temat: „Wiosenne obrazy”. Zachęcam do oglądania galerii Ich prac.

Wioleta Lesiak