Zgodnie z kalendarzem obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021, dnia 10 maja 2021 r. w godzinach od 17.00 do 18.00 odbędą się konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Formę oraz dokładną godzinę spotkania należy uprzednio ustalić z nauczycielem za pomocą e-dziennika.