Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r (Dz. U. 2021 poz. 739) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, w klasach:
1-3 nauczanie realizowane będzie w sposób hybrydowy,
4-8 nauczanie realizowane będzie w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

 

Zasady nauki hybrydowej w klasa 1 – 3.

  1. W dniach od 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. w klasach 1 – 3 nauczanie odbywać będzie w trybie hybrydowym.
  2. Uczniowie uczyć się będą według opracowanego i przedstawionego rodzicom harmonogramu.
  3. Zajęcia będą realizowane w taki sposób, że:
  • nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia na terenie szkoły
  • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  1. Przy opracowaniu harmonogramu uwzględnione jest, w miarę możliwości, równomierne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia w sposób stacjonarny oraz zdalny.
  2. Dla uczniów realizujących naukę na terenie szkoły w godzinach od 6.30 do 16.30 zorganizowana jest opieka świetlicowa oraz wydawane będą obiady
  3. Chęć skorzystania z obiadów przez dzieci w stołówce szkolnej w określonych w harmonogramie dniach należy zgłosić wychowawcy klasy.
  4. Harmonogram nauki w trybie hybrydowym dla klas 1-3

 

 

Poniedziałek
26.04
wtorek
27.04
Środa
28.04
Czwartek
29.04
Piątek
30.04
Nauka stacjonarna – uczniowie przychodzą do szkoły
1a,1b,1c,2a,2c
1a,1b,1c,2a,2c
1a,1b,1c,2a,2c
2b,3a,3b,3c
2b,3a,3b,3c
Nauka zdalna – uczniowie uczą się z domu
2b,3a,3b,3c
2b,3a,3b,3c
2b,3a,3b,3c
1a,1b,1c,2a,2c
1a,1b,1c,2a,2c