Informujemy, że spotkania z Rodzicami odbywać się będą w sposób zdalny, z wykorzystaniem kont dzieci, według następującego porządku:

19 kwietnia 2021 – klasy 1-3
16.30 – klasy 1
17.00 – klasy 2
17.30 – klasy 3

20 kwietnia 2021 – klasy 4-6
16.30 – klasy 4
17.00 – klasy 5
17.30 – klasy 6

21 kwietnia 2021 – klasy 7-8
16.30 – klasy 7
17.00 – klasy 8

W dniach od 19 do 21 kwietnia 2021 r. będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji indywidualnych z pozostałymi nauczycielami zdalnie lub na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu za pomocą e – dziennika.