W ramach zajęć świetlicowych klasa 2c wzięła czynny udział w warsztatach  z rękodzieła – Bibułkarstwo. Uczniowie podczas zajęć zostali zapoznani z symbolem i znaczeniem Palmy Wielkanocnej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez p. Bernadette Florek oraz Aleksandrę Zoszak – Piecuch. Powstały piękne Palmy Wielkanocne. Warsztaty były tak intensywne i kreatywne, że nie było czasu na zdjęcia podczas pracy, jednak zapraszamy do galerii efektu końcowego.