Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 502) w okresie od 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, w klasach 1-8 nauczanie realizowane będzie w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zarzadzenie-nr-32.pdf