Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału
w konkursie sportowym

„Polska mierzona krokami”

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:

 kreowanie postaw prozdrowotnych przez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej,

  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie umiejętności działania w grupie,
  • rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

 Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku

Regulamin konkursu:

  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 5 osobowej drużyny uczniów lub nauczycieli (drużyna może składać się z uczniów z różnych klas),
  • głównym założeniem jest dotarcie do wskazanego przez organizatora miejsca na mapie Polski,
  • korzystając z krokomierza lub aplikacji mobilnej (monitorującej kroki) grupy przeliczają ilość kroków na kilometry,
  • przebyte kilometry zapisują codziennie w formularzu przygotowanym przez organizatora,
  • raz w tygodniu sumują kroki i odsyłają do organizatora,
  • ocenie punktowe podlegać będzie czas w jakim zostanie pokonana wyznaczona trasa.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 12.03.2021 r. drogą mailową na adres:

judyta.barc@sp2sanok.pl, monika.wieckowska-rycyk@sp2sanok.pl

więcej informacji u organizatorów p. Judyty Barć i p. Moniki Więckowskiej-Rycyk