Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zarzadzenie-nr-29.pdf