Zgodnie z zapowiedziami wprowadzamy w naszej szkole możliwość wyrobienia elektronicznej wersji legitymacji szkolnej – mLegitymacji.

Więcej informacji poniżej oraz w zakładce Uczeń/mLegitymacja

mLegitymacja – informacje