Kierownik świetlicy informuje, że odpłatność za wyżywienie w lutym wynosi 100zł.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłaty.