Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020201.pdf)
w okresie od 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, w klasach 4-8 nauczanie realizowane będzie w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.
https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zarzadzenie-nr-23.pdf