Informujemy, że spotkania z Rodzicami odbywać się będą w sposób zdalny, z wykorzystaniem kont dzieci, według następującego porządku:
1.02 .2021 – klasy 1-3
16.30 – klasy 1
17.00 – klasy 2
17.30 – klasy 3

2.02 2021 – klasy 4-6
16.30 – klasy 4
17.00 – klasy 5
17.30 – klasy 6

3.02 2021 – klasy 7-8
16.30 – klasy 7
17.00 – klasy 8

8.02.2021 –  Konsultacje indywidualne z pozostałymi nauczycielami – od 17.00 – 18.00
Na konsultacje indywidualne należy się wcześniej umówić za pomocą e- dziennika.