Dyrekcja szkoły oraz kierownik świetlicy informują, od dnia 01.01.2021 roku następuje zmiana numeru konta bankowego szkoły.
Nowy numer konta: 50 1240 1792 1111 0011 0321 4095

Z poważaniem kierownik świetlicy szkolnej.