Dyrektor szkoły informuje:
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJ I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2111) wprowadza się następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku:
1. 4 -17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe.
2. 29 stycznia 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna
3. 1, 2, 3 lutego 2021 r. – spotkania z rodzicami
4. 7 lutego 2021 r. – koniec semestru