Od dnia 16 listopada 2020 r. uczniowie klas ósmych mają możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i zależy od decyzji Rodziców. Konsultacje odbywać się będą w małych grupach do 5 osób według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Chęć uczestniczenia w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny w panelu wiadomości do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym konsultacje, poniedziałkowe konsultacje zgłaszamy do piątku do godziny 16.00 (16.11 – konsultacje z języka polskiego są odwołane, konsultacje  z języka angielskiego  na dzień 16 listopada 2020 r. należy zgłosić – do 16.11 do godz.9.00)

Harmonogram konsultacji.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole określonego w Procedurach bezpieczeństwa obowiązujące w szkole podstawowej nr 2 w Sanoku.