Uczniowie klasy 5a i 5b naszej szkoły  zdawali egzamin na kartę rowerową. Wcześniej na lekcjach techniki zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu ruchu drogowego, aby w przyszłości móc bezpiecznie poruszać się rowerami po drogach publicznych. Pierwszym etapem, z którym się zmierzyli, był egzamin teoretyczny. Piątoklasiści rozwiązywali test zawierający zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego. Kolejny etap był pełen wrażeń i emocji, gdyż uczniowie musieli wykazać się dużą umiejętnością jazdy po wyznaczonym torze na boisku szkolnym.

Gratulujemy wszystkim uzyskania pierwszego prawa jazdy, czyli karty rowowej

i życzymy szerokiej drogi