Jak co roku w październiku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste Pasowanie na świetliczaka, które zostało przygotowane przez wychowawców klas I – p. J. Lisek, i p. U. Pelc. Uroczystość przeprowadzona została w dwóch grupach w dniu 15.10.2020roku. Głównym celem uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości przyjaźni oraz życzliwości. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości. Wykazywały się szeregiem umiejętności i kreatywności. W pierwszej kolejności uczniowie odgadywali zagadki a w zabawach logiczno – dydaktycznych ,, Prawda fałsz” udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Kolejnym wyzwaniem był udział w zajęciach zumby przeprowadzonej przez p. Julitę Fałek. Później każdy z przyszłych świetliczaków udowodnił, że jest uzdolniony manualnie podczas wykonywania zwierzątek z balonów. Ostatnia konkurencja była  sprawdzianem umiejętności sportowych. Wszystkie zadania zostały wykonane na 6!!!Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania, następnie uroczystego pasowania  dokonała pani Kierownik świetlicy – Elżbieta Gruba. Wychowawcy świetlicy życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.